Chrast u Chrudimi - Rosice u Chrasti

Na úpěnlivé volání cukrovarníků a dalších lidí byla v roce 1899 postavena trať s číslem 157 Chrast u Chrudimi - Hrochův Týnec.
Dne 25.9.1899 byla slavnostně otevřena a uvedena do provozu. Doprava zde ale silná nebyla. Jednalo se o pár smíšených vlaků za
den. Několik let na to se sice o trochu rozrostla, ale žádnou významnou tratí se nikdy nestala. V roce 1925 přešla trať na
provoz se zjednodušeným řízením drážní dopravy ( dnes tratě D3 ). Pro hospodářskou krizi byla trať od 15.5.1934 pro osobní
přepravu zrušena a nahrazena autobusovou linkou. Ta byla v létě 1935 ale také zrušena. Trať byla využívána pouze pro mizivou
nákladní přepravu. Dne 16.11.1941 byla osobní doprava opět na trati zavedena. Ale dlouhého trvání zase neměla. Tratí však otřásla
událost na konci 2. světové války, kdy ve stanici Rosice u Chrasti byl partizány vyhozen do povětří vojenský vlak plně naložený
výbušninami, který byl v Rosicích právě odstaven. Trať s téměř nulovou přepravou nebyla již dále únosná, a proto byla 31.1.1978
osobní přepravaopět zastavena. Teď už ovšem na pořád. Kolem roku 1980 slouzila neprovozní trať jako odstavná kolej pro nepojízdné
lokomotivy a vozy, které byly určené ke šrotaci. V letech 1982 - 1990 byla trať v úseku Hrochův Týnec - Chrast město postupně
likvidována. V celé délce trati je však stále patrné podloží a náspy. Je zde mnoho propustků a mostků. Na zbývajícím úseku Chrast
u Chrudimi - Chrast město byla ještě donedávna provozována nákladní přeprava. Jednalo se o obsluhu zdejších vleček Fruti, atd.
Vlaky sem jezdili jako PMD do kilometru a zpět. Proto jsou ve stanici Chrast u Chrudimi stále funkční návěstidla ( vjezdové i
předvěst ). Od roku 2005 je zde zastavena i nákladní přeprava, nyní se hovoří o jejím úplném zrušení v celé její dosavadní délce.
Zde se ale výpovědi rozcházejí - zrušení by však mělo být v horizontu do jednoho roku, hovoří se i o zrušení do konce tohoto měsíce.
Původní trať až do Hrochova Týnce měřila 10,6km. Já jsem se vydal na cestu pouze v úseku Chrast u Chrudimi - Rosice u Chrasti.

Něco málo o ŽST Chrast u Chrudimi. Tato, teď již pouze, mezilehlá ŽST ležící na trati č. 238 Pardubice-Rosice nad Labem - Havlíčkův
Brod je jedním velkým unikátem. Nachází se zde elektrodynamické staniční zabezpečovací zařízení firmy Ericson, které je zde v provozu
už od roku 1949. A dodnes je plně fukční. Druhé takovéhoto typu bylo instalované na Slovensku, kde bylo ale brzy nahrazeno klasickou
reléovkou. Takže je to skutečný exemplář, jediný v ČR. Ale i tuto ŽST potkala modernizace, která je v těchto dnech v plném proudu.
Celé nádraží se osazuje novými vjezdovými i odjezdovými návěstidly, ranžírkami a ... bohužel je zde v plánu zřízení nového zabezpečovacího
zařízení ve formě JOP. Hotové je slatiňanské zhlaví a k rekonstrukci dojde i na zhlaví žďáreckém. A trať do Chrasti města padne nejspíš
do úplného zapomění. V této stanici však naleznete ještě jeden unikát, a to mechanické závory poháněné elektromotorem. Ty jsou ale také
určeny pro zrušení a nahrazení novým typem PZZ od AŽD Praha s.r.o.

Pro lepší orientaci v textu jsem se rozhodl opět doplnit i nějaké fotografie.

žďárecké zhlaví seřaďovací návěstidlo elektropohon mechanických závor
závory vjezdové návěstidlo přenosné návěstidlo Stůj kryjící trať 157
předvěst k vjezdovému návěstidlu výhybka č.1 ve stanici Chrast město výhybka č.2 ve stanici Chrast město
výkolejka č.1 ve stanici Chrast město výpravní budova stanice Chrast město val ukončující dosavadní trať
zachovalý most mezi Chrastí a Rosicema propustek před Rosicema výpravní budova ve stanici Rosice u Chrasti
dochovalé nákladiště s boční rampou zachovalé wc řídící panel Ericson u výpravčího v Chrasti