Polička - vlečka ADAST

Polička je královské věnné město ležíci na trati 261 Žďárec u Skutče - Svitavy.
Jedná se o klasickou lokálku s maximální traťovou rychlostí 50km/h, na které
jsou nasazovány motorové vozy řady 810. Nákladní doprava je absolutne na mizivé
úrovni. Pokud je ale zavedena, tak zdejší "šoupáky" obsluhují stroje řady 742.
V Poličce je několik vleček, které neopustí obvod stanice, jedna se především o
vlečku na silo, dřevařské závody. Další zajímavostí je zdejší poměrně zachovalé
depo, které je dnes samozřejmě mimo provoz, zůstala zde po něm pouze torza budov
a opravny. Jedinou vlečkou, která opustí obvod stanice je vlečka do závodu ADAST.
Jedná se o Adamovské strojírny, které zde vyráběly materiál pro vojenské účely.
Vlečka k hlavní bráně do podniku měří 4,6km . Je celkem v zachovalém stavu . V celé
délce jsou zachovány koleje. Jsou zde také rychlostníky , předvěstníky , sklonovníky
a také přejezdy . Je zde i funkční vjezdové návěstidlo , předvěst byla nahrazena pouze
žlutým terčem . Ochotný výpravčí dovolil nahlédnout do dopravní kanceláře , kde jsme se
také dozvěděli, že vlečka je již neprovozní, ale uvažuje se o jejím znovuzprovoznění.