Elektrodynamické zabezpečovací zařízení

Elektrodynamická staniční zabezpečovací zařízení umožňují přestavování výměn, výkolejek a návěstidel
elektrickým proudem prostřednictvím elektromotoru. Vlakové cesty a návěstidla se zajišťují mechanicky
a elektricky. Používají se jako samostatná ústřední stavědla nebo jako řídící a závislá stavědla.