Elektromechanické zabezpečovací zařízení

Elektromechanická staniční zabezpečovací zařízení jsou v podstatě mechanická zařízení, doplněna hradlovými přístroji, jimiž je umožněna vzájemná elektrická
závislost mezi řídícím přístrojem a závislými stavědlovými přístroji. Vlakové cesty a hlavní návěstidla se zajišťují mechanicky a elektricky.