Elektropneumatické zabezpečovací zařízení

Elektropneumatická staniční zabezpečovací zařízení používají k přestavování zařízení v kolejišti stlačený vzduch.
Vlakové cesty a hlavní návěstidla se zajišťují mechanicky i elektricky.