Mechanické zabezpečovací zařízení

Mechanické staniční zabezpečovací zařízení tvoří stavědlový přístroj, z něhož se ústředně obsluhují výměny,
návěstidla a výkolejky stavěcími pákami a drátovými táhly. Vlakové cesty a všechna návěstidla se zajišťují
mechanicky.