Reléové zabezpečovací zařízení

Reléová staniční zabezpečovací zařízení jsou nejmodernější používaná zařízení. Pro přestavování výměn, návěstidel a výkolejek se používá elektrický proud.
Postavené cesty se samočinně zruší po projetí těchto cest vozidly. Zařízení znemožňuje vjezdy vlaků na obsazenou kolej. Základními částmi tohoto zařízení
jsou speciální relé a kolejové obvody. celé zařízení je ovládáno ústředně výpravčím z ovládacího stolu.