Staniční zabezpečovací zařízení

Slouží k :

- zajištění bezpečnosti vlakového provozu
- zvýšení propustnosti ŽST
- zvýšení max. traťové rychlosti v obvodu ŽST
- zvýšení rychlosti jednotlivých úkonů k zabezpečení jízdní cesty
- omezení možného rizika selhání lidského faktoru

O tomto typu zabezpečovacích systému mám dost informací, a proto pokud budete chtít odpověď
na konkrétní otázku, napište mi, a já se ji pokusím zodpovědět. Tady je představené velice
stručně a to z důvodu obsáhlosti. Není možné uveřejnit vše. Spíše jsem se rozhodl pouze o takové
kratičké představení jednotlivých druhů. Podle mě je to nejzajímavější problematika železnice.
Takže ještě jednou, pokud byste měli zájem o více informací, obrázků, fakt, aj. dejte vědět.

Na železnici se používají tyto druhy :