Zabezpečovací a sdělovací technika

Na železnici se používají tyto druhy zabezpečovacích zařízení: